Get Adobe Flash player

توصیه مدیر

دوستان عزیز زنبور دانا

بهترین مرورگر برای نمایش سایت، مرورگر فایرفاکسه.

شما می تونید این مرورگر رو از اینجا دریافت کنید

معرفی زنبور دانا

ساخت قایق کاغذی

 

ابزار مورد نیاز:
یک تکه کاغذ

 

طریقه ساخت کاردستی:
۱- یک کاغذ مستطیل بردارید و آن را به صورتی که قسمت کوتاه تر در بالا قرار دارد بگیرید.ضلع بالایی را به پایین خم کنید تا به ضلع پایینی برسد سپس آن را تا کنید.قسمت چپ را تا قسمت راست خم کنید و یک تا بزنید.سپس تای قسمت چپ و راست را باز کنید.گوشه های چپ و راست بالا را به وسط آورده و تا کنید،مانند زمانی که می خواهید گوشه های موشک کاغذی را تا کنید.الان دو قسمت مستطیلی شکل و دو قسمت مثلثی شکل داریم.مستطیل رویی را به بالا تا کنید،سپس کاغذ را برگردانید و همین کار را تکرار کنید.
قایق کاغذی
۲- کاغذ را برگردانید به صورتی که راس مثلث به طرف پایین باشد وسط آن را بگیرید و باز کنید.

قایق کاغذی
۳- همان طور که آن را باز می کنید به صورت یک لوزی مسطح در خواهد آمد، قسمت های اضافی مستطیل قبل را به زیر گوشه ها ببرید و تا کنید.

قایق کاغذی
۴- قسمت پایینی کاغذ را تا بالای گوشه لوزی بیاورید و تا کنید. کاغذ را برگردانید و همین کار را برای گوشه دیگر انجام دهید.

قایق کاغذی
۵- انگشتان شصت خود را در وسط مثلث ایجاد شده ببرید و آن را به را باز کنید.

قایق کاغذی
۶- همانطور که در شکل نشان داده شده، گوشه های کاغذ را از دو طرف بکشید.

قایق کاغذی
۷- همین طور کشیدن به اطراف را ادامه بدهید.
۸- وقتی که بیشتر از این جدا نشدند،قایق آماده شده.

قایق کاغذی

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟