شعر،ترانه،سروده،کودک،خروس،آوازخوان-زنبور دانا: سرگرمی های علمی برای کودکان و نوجوانان
Get Adobe Flash player

شعر “خروس آوازخوان”

  خروس داره میخونه      چشمات واکن پاشو

   با چشمه و پرنده   دوباره هم صدا شو

  پر شده کوچه هامون    از صدای دوره گرد

سبزی فروش جوان       شیر فروش پیرمرد

  رفته گرای عزیز    ساعتی را بیدارن

  نانوایی های محل    باز نان تازه دارن

  باد میوزد هنوز     در میان کوچه ها

  خانه خالی است باز      از حضور بچه ها

 شاعر: ایرج قنبری

چاپ

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟