شعر،ترانه،سروده،کودک،خروس،آوازخوان-زنبور دانا: سرگرمی های علمی برای کودکان و نوجوانان
Get Adobe Flash player

شعر “خروس آوازخوان”

  خروس داره ميخونه      چشمات واكن پاشو

   با چشمه و پرنده   دوباره هم صدا شو

  پر شده كوچه هامون    از صداي دوره گرد

سبزي فروش جوان       شير فروش پيرمرد

  رفته گراي عزيز    ساعتي را بيدارن

  نانوايي هاي محل    باز نان تازه دارن

  باد ميوزد هنوز     در ميان كوچه ها

  خانه خالي است باز      از حضور بچه ها

 شاعر: ايرج قنبري

چاپ

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟