ساخت قایق کاغذی-زنبور دانا: سرگرمی های علمی برای کودکان و نوجوانان
Get Adobe Flash player

ساخت قایق کاغذی

ابزار مورد نیاز برای ساخت قایق کاغذی:
فقط یک تکه کاغذ

طریقه ساخت کاردستی:
۱- ابتدا یک کاغذ مستطیل شکل ( مثلا یک کاغذ A4) بردارید و آن را از وسط به صورت افقی تا بزنید. سپس دو گوشه مشخص شده a و b را تا نقطه c مطابق شکل تا بزنید.

ساخت قایق کاغذی - 1ساخت قایق کاغذی - 2

۲ – الان دو قسمت مستطیلی شکل و دو قسمت مثلثی شکل داریم.مستطیل رویی را به بالا تا کنید،سپس کاغذ را برگردانید و همین کار را برای مستطیل زیرین هم  تکرار کنید.

ساخت قایق کاغذی - 3

۳ –  حالا کاغذ را برگردانید به صورتی که راس مثلث به طرف پایین باشد وسط آن را بگیرید و باز کنید.

ساخت قایق کاغذی - 4

۴ -همان طور که آن را باز می کنید به صورت یک لوزی مسطح در خواهد آمد، قسمت های اضافی مستطیل قبل را به زیر گوشه ها ببرید و تا کنید.

ساخت قایق کاغذی - 5
۵ –  سپس قسمت پایینی کاغذ را تا بالای گوشه لوزی بیاورید و تا کنید. کاغذ را برگردانید و همین کار را برای گوشه دیگر انجام دهید.

ساخت قایق کاغذی - 6
۶- انگشتان شصت خود را در وسط مثلث ایجاد شده ببرید و آن را به را باز کنید.

ساخت قایق کاغذی - 7
۷- همانطور که در شکل نشان داده شده، گوشه های کاغذ را از دو طرف بکشید.

ساخت قایق کاغذی - 8
۸ – همین طور کشیدن به اطراف را ادامه بدهید تا وقتی که بیشتر از این جدا نشدند، حالا قایق شما آماده شده. فقط کافی است آن را روی آب بیندازید و با آن بازی کنید.

ساخت قایق کاغذی - 9

چاپ

۱۵ نفر از دوستان زنبور دانا، در مورد مطلب “ ساخت قایق کاغذی” نظر داده اند

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟